Selecteer een pagina

AVG Privacy by Infinido

Alles voor een goede vertrouwensband

Mijn AVG Voorwaarden

Infinido, gevestigd aan Het Overslag 7, 3906 AA in Veenendaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens;

Infinido

Het Overslag 7

3906AA Veenendaal

Tel. 06-42258244

DPF de Rijk is de functionaris gegevensbescherming van Infinido, zij is bereikbaar via Info@infinido.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken;

De volgende gegevens worden door ons verwerkt, doordat er gebruik word gemaakt van onze diensten.

 • Voor- en Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Actief verstrekte gegevens in bijvoorbeeld mail

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens;

Infinido verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens indien dit nodig is voor de behandeling.

 • Gezondheid

Doel en op basis vna welke grondslag verwerken wij deze persoonsgegevens;

Infinido verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Wettelijke verplichtingen, zoals voor de aangifte bij de belastingdienst

Geautomatiseerde besluitvorming

Infinido neemt wel, op basis van geautomatiseerde verwerking, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben op personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computergromgramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Infinido) tussen zit. Infinido maakt gebruik van de volgende computer systemen en programma’s;

 • WordPress (website en backup):
  Website gebouwd met behulp van bij Pieter Inclusief contactformulier tbv het maken van een afspraak voor klant/client.
 • Divi (elegantthemes)
  Template waarin de website van Infinido gebouwd is
 • MailChimp (nieuwsbrief)
  Voor het maken van onze nieuwsbrief. Klanten hebben hier toestemming voor gegeven en kunnen ten alle tijden zich afmelden. Inschrijfformulier staat op de website.
 • SIT internet (Domeinnaam/beveiligde SSL omgeving)

Provider Domeinnaam Infinido, zij verschaffen de beveiligde omgeving voor onze website.

Bij een eventuele datalek zal er direct contact worden gelegd met onze contactpersonen bij onze provider SIT internet en de bouwer van onze template in WordPress.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren;

Infinido zal persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de behandeling en de verzekering. Ga eventueel voor meer informatie naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, wij zullen alle gegevens tot 2 jaar na het stoppen van de behandeling bewaren. De gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren voor de financiële administratie geld het wettelijke termijn van bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden;

 Infinido verstrekt alleen in het belang van een goede behandeling, indien akkoord door de cliënt persoonsgegevens aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken;

 Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Er is altijd de mogelijkheid om je af te melden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Infindo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@infido.nl.

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Infinido wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

 Infinido, neemt het beschermen van jou persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail info@infinido.nl of telefoon 06-42258244

Pin It on Pinterest

Delen

Deel dit op je tijdlijn