Algemene voorwaarden en klachten regeling

Voor duidelijkheid naar elkaar toe

Huisregels

In de praktijk gaan we respectvol met elkaar om.

 

* Aangezien er geen wachtruimte is, gelieve niet meer dan 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn.
* Hygiëne spreekt voor zich.
* Er wordt u gevraagd uw ondergoed aan te houden.
* De praktijk is niet aansprakelijk voor evt. schade / vermissing van eigendommen van de cliënt.
* Contra indicaties zijn: koorts en ontstekingen op de plaats waar gemasseerd word.
* U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid.
* Betaling geschied per tikkie of vooraf overgemaakt te betalen i.v.m. afwezigheid van een pin automaat.
* Bij verhindering 24 uur van te voren uw afspraak annuleren of verplaatsen anders zal er een factuur verstuurd worden voor de gemiste afspraak 
* Strippenkaarten zijn als  volgt geldig; 5 strippen – 6maanden na aanschaf en 10 Strippen 12 maanden na aanschaf en alleen geldig voor dezelfde behandeling/massage.
* Voor alle acties geld dat er ten alle tijden gestopt kan worden
* Verkochte cadeaubonnen behouden hun geldigheid volgens de wetgeving.
* Voor klachten verwijs ik naar de klachtenregeling onderaan

Klachtenregeling

Ik ben ontevreden over mijn bezoek aan de masseur. Wat kan ik doen?

 

 Stap 1. Bespreek uw ontevredenheid met de masseur
Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de masseur heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de masseur. Zo lang de masseur niet weet dat u ontevreden bent, kan de masseur niets doen aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de masseur aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

 

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de masseur. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:

 

Naam klachtenfunctionaris: Corine Ottevanger
Klachtenformulier: www.ngsmassage.nl/klachten
Mailadres: klacht@ngsmassage.nl
Telefoonnummer: 06-21331090

Kosten
Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde voor de inzet van de klachtenfunctionaris is echter wel dat de masseur lid dient te zijn van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en/of is aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz.  

 

Pin It on Pinterest

Delen

Deel dit op je tijdlijn